Novosti

Instruktivna nastava za junski rok 2018/2019

 

28.05.2019 12:35
 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA  BiH

TUZLANSKI KANTON

JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla

 

Broj: 02-494/19
Tuzla, 24.05.2019.godine


RASPORED INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA JUNSKI ROK- ŠK-2018/2019 GODINE

 

 

      NAZIV PREDMETA

 

DATUM I VRIJEME

 

PREDMETNI NASTAVNIK

 

Sociologija

 

 

27.05.2019 od 12.45

 

Subhija Suljić, prof.

 

Engleski jezik

 

 

28.05.2019 od 9.45

 

         Aida Bajrić, prof.

 

 Tjelesni i zdravstveni odgoj

 

 

28.05.2019 od 11.35

 

      Dijana Mašić, prof.

 

 Matematika

 

 

28.05.2019 od 13.25

 

      Emina Demirović, prof

 

 Bosanski jezik i književnost

 

 

29.05.2019 od 9.45

 

      Džehva Aščić, prof

 

Osnove mehanike tla i građevinarstva

 

 

29.05.2019 od 11.35

 

    Edina Smajlović, dipl.ing

 

Metode otkopavanja

 

 

29.05.2019 od 13.25

 

     Begzada Ćosić, dipl.ing

 

Priprema mineralnih sirovina

 

 

30.05.2019 od 9.45

 

    Vahdeta Mujić, dipl.ing

 

Geodezija s rudarskim mjerenjima

 

 

30.05.2019 od 11.35

 

Ismeta Hajdarević, dipl.ing

 

Projektovanje rudnika

 

 

30.05.2019 od 13.25

 

Miralem Derdemez, dipl.ing

  Mašine i uređaji u površinskoj    

                   eksploataciji

 

 

31.05.2019 od 9.45

 

        Amra Spahić, dipl.ing

 

Praktična nastava

 

 

31.05.2019 od 11.35

 

Mersida Grebović, dipl.ing
Dostavljeno:
1  x Oglasna ploča
1 x Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona
1 x Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK

vd direktor škole

___________________
Ćosić Begzada, dipl.inž.rud.

0 0