Novosti

RASPORED POLAGANJA RAZREDNIH, DOPUNSKIH ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKA 2019/2020 . GODINA OBRAZOVANJE ODRASLIH - GEOBUŠAČI I GODINA

 

09.06.2020 11:52
Slika
 
RASPORED POLAGANJA
RAZREDNIH, DOPUNSKIH ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU
ŠKOLSKA 2019/2020 . GODINA
OBRAZOVANJE ODRASLIH

       ISPITNE KOMISIJE 

 

 
 
GEOBUŠAČI
I GODINA
 

Rb

NAZIV PREDMETA

DATUM

VRIJEME

KOMISIJA

1.

Osnove geologije i rudarstva

 

17.06.2020.godine

 

09:00 sati

1.        Hadžiavdić Enes,dipl.ing.rud.

2.        Smajlović Edina, dipl, ing.geo.

3.        Mehidić Alma, prof,vjeronauke

2.

Tehnička mehanika

17.06.2020.godine

 

10:00 sati

1.        Smajlović Edina, dipl.ing.rud.

2.        Mujić Vahdeta, dipl.ing.rud.

3.        Mehidić Alma, prof,vjeronauke

3.

Islamska vjeronauka

17.06.2020.godine

 

 

11:00 sati

1.        Mujić Vahdeta,dipl.ing.rud.

2.        Mehidić Alma, prof,vjeronauke

3.        Hadžiavdić Enes, dipl.ing.rud.

4.

Hemija

18.06.2020.godine

 

10:00 sati

1.        Muratović Adisa, dipl.ing.rud.

2.        Husić Bilala, prof.hemije

3.         Demirović Emina, prof.matematike

5.

Fizika

18.06.2020.godine

19.06.2020.godine

09:00 sati

1.        Muratović Adisa, dipl.ing.rud.

2.        Demirović Emina, prof.matematike

3.        Husić Bilala, prof.hemije

6.

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

18.06.2020.godine

 

11:00 sati

1.        Demirović Emina, prof.matematike

2.        Muratović Adisa, dipl.ing.rud.

3.        Husić Bilala, prof.hemije

 

7.

Praktična nastava sa proizvodnim radom

19.06.2020.godine

10:00 sati

1.        Smajlović Edina, dipl.ing.geo.

2.        Muratović Adisa, dipl.ing.rud.

3.        Demirović Emina, prof.matematike

Verifikacija I razreda za vanredne polaznike je 19.06.2020.godine u 11:00h
Zamjenski članovi komisija:                                                                                                                        
  1. Hadžiavdić Enes, dipl.ing.rud.
  2. Muratović Adisa , dipl.ing.rud                                   
  3. Mujić Vahdeta, dipl.ing.rud.
  4. Smajlović Edina, dipl.ing.geo.         
 
                                                                                                                                           Direktor:
                                                                                                                                                            ­­­­­­­­­­­­__________________________
                                                                                                                                                     Enes Hadžiavdić, dipl.ing.rud.
 
0 0