OBAVJEŠTENJE O UPISU U 1. RAZREDE

Obavještavamo vas da će Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola biti objavljen u ponedjeljak, 13.6.2022. godine u “Večernjem listu”, kao in a web stranici Ministarstva. Prvi upisni rok počinje u ponedjeljak i trajat će tri dana, a upis se vrši u skladu sa Planom upisa koji se nalazi u prilogu.

Potrebna dokumentacija za upis u školu je:

– izvod iz matične knjige rođenih,

– svjedodžba o završenom IX razredu devetogodišnje osnovne škole (original),

– uvjerenje o uspjehu u VI , VII, VIII razredu (original),

– druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po Kriterijima a koja će biti objavljena u tekstu konkursa za upis učenika (uvjerenje o eksternoj maturi, pedagoški karton, list profesionalne orijentacije)

Puno sreće svima.

0 0