O školi

Javna ustanova Mješovita srednja rudarska škola Tuzla ima veoma dugu tradiciju. Nastala je davne 1946. godine kao Tehnička rudarska škola, a godinu dana kasnije formirana je i Rudarska industrijska škola u Tuzli. Do danas je nekoliko puta mijenjala svoj naziv i adresu. Javna ustanova Mješovita srednja rudarska škola zavedena je u registar za srednje škole pod brojem dvadeset i pet (25.) od 5. aprila 2001. godine na adresi Bosne srebrene br. 55. Tuzla.

U okviru Mješovite srednje rudarske škole u Tuzli postoje Rudarsko- geološka tehnička škola, koja obrazuje zanimanje rudarski tehničar i geološki tehničar, te Rudarska stručna škola koja obrazuje zanimanja rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa, mehaničar rudarskih mašina i rudar-kopač.

Škola ima opremljene kabinete za rudarsku i geološku grupu predmeta, te informatiku. Praktična nastava se obavlja na pogonima Rudnika „Mramor“ za zanimanje rudarski tehničar, a za zanimanje rukovalac rudarskom mehanizacijom površinskog kopa na površinskom kopu „Šički Brod“. Učenici koji se obrazjuju za zanimanje geološki tehničar praktičnu nastavu obavljaju u prostorijama Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli i drugih organizacija i privrednih subjekata.

0 0