U našoj školi učenici se obrazuju za sljedeća zanimanja:

tehnička škola (IV stepen) 
- rudarski tehničar,
- geološki tehničar (EUVET 3 program),
stručna škola (III stepen):
- mehaničar rudarskih mašina,
- rudar (EUVET 3 program),
- rukovalac rudarske mehanizacije površinskog kopa.
Rudarski tehničar

Opis poslova:

 • obavljanje poslove sekretara  u radnim jedinicama, smjenovođa, nadzornika i poslovođa,

 • radi u tehničkoj pripremi na ažuriranju karata i izradi planova,

 • radi u tehničkim biroima i službi mjerništva,

 • organizuje i rukovodi na transportu otkrivke i mineralne sirovine,

 • prati organizaciju rada poslova na odvodnjavanju,

 • rukovodi radovima na miniranju,

 • radi u službi zaštite na radu.
Geološki tehničar

Opis poslova:

 • obavljanje poslova smjenovođa, nadzornika i poslovođa na radilištima,

 • radi u projekt biroima  za izradu geoloških karata  i profila,

 • radi poslove  vezane za uzimanje potrebnih podataka i uzoraka na terenu i istraživanju terena

 • radi na sortiranju i prikupljanju stručne dokumentacije i literature,

 • može raditi u ministarstvima i općinama( komisijama i službama-urbanističke, geološke, vodoprivredne saglasnosti, rješavanju klizišta i vodosnabdjevanja)  itd.

 

Rukovalac rudarskom mehanizacijom površinskog kopa

Opis poslova:

 • rukovaoci rudarske mehanizacije površinskog kopa rukuju i upravljaju sa:

 • bagerima, priključnim uređajima i alatima za rad, alatima za demontažu i montažu uređaja i radnih alata,

 • buldozerima, utovarivačima, bušilicama, cjevopolagačima
 • različitim transportnim sistemima (tračni transporteri, samohodne trake)

 • mašinama za oplemenjivanje iskopine: separatorima, drobilicama, sitima i praonicama,

 • rade na montaži i demontaži transportnih mašina i uređaja i njihovom održavanju.

 

Mehaničar rudarskih mašina

Opis poslova:

 • obučavaju se za pravilno rukovanje, održavanje i popravljanje

 • kompletne rudarske mehanizacije kako bi se proces eksploatacije nesmetano odvijao.

 • vrše remont, popravku i održavanje rudarske mehanizacije (bageri, buldozeri, utovarivači, rovokopači, cjevopolagači i sl.),

 • mogu vršiti remont, popravku i održavanje građevinske mehanizacije, kao i vozila za prevoz robe i ljudi,

 • osposobljeni su za samostalni rad u samostalnim i otvaranje sopstvenih radionica.

 

Rudar

  Opis poslova:

 • rudari koji rade u podzemnooj eksploataciji pripremaju repromaterijal, izrađuju horizontalne, kose i vertikalne jamske prostorije za pristup radnika, kao i uvođenje i montažu mašina za bušenje, otkopavanje, utovar i transport iskopine,

 • izrađuju ventilacione objekte za provjetravanje.

 • koriste se iskopnim mašinama: kombajnima, kompresorskim

 • bušilicama, zasjekačicama i mašinama za utovar,

 • rudari (mineri) rade na izradi minskih bušotina, punjenju eksplozivom i paljenju.
0 0